Uctovnik Bratislava a jeho skúsenosti

Ste športovec? Hľadajte si účtovníka

Byť profesionálnym športovcom je nielen fyzicky náročné, ale zároveň aj náročnejšie po ekonomickej stránke, pretože profesionálni športovci nie sú bežnými zamestnancami klubov, ale sú samostatne zárobkovými činnými osobami, čo v preklade znamená, že pracujú sami na seba a teda si vo svojej vlastnej réžii vedú aj účtovníctvo. Uctovnik Bratislava dokáže pokryť účtovníctvo aj pre profesionálneho športovca. Každý, kto nemá akékoľvek ekonomické vzdelanie nemá dobrú predstavu o tom, čo všetko účtovníctvo vyžaduje, alebo teda čo ako profesionálny športovec musíte zo zákona ako samostatne zárobkovo činná osoba vykazovať.

Prečo si neviesť účtovníctvo sám? 

Uctovnik Bratislava vám poradí
Služby účtovníka v Bratislave

V prvom rade ste povinný podávať daňové priznanie, účtovaciu povinnosť nemáte, avšak daňové priznanie musíte podávať. Výsledok daňového priznania môže byť strata, ale sa môže aj stať, že budete mať daňový preplatok a štát vám nejaké peniaze vráti. Daňový nedoplatok viete znížiť o vaše náklady, ktoré potrebujete mať k výkonu vašej profesionálnej činnosti, to vám však všetko dopodrobna vysvetlí účtovník Bratislava. Takisto vám účtovník Bratislava spracuje daňové priznanie a ak ho splnomocnite tak ho za vás aj vďaka elektronizácii daňových úradov rovno elektronicky aj podá. 

Čo všetko budete do daňového priznania potrebovať? 

Ak vykonávate samostatne zárobkovú činnosť v odbore profesionálny športovec prvý krát, odporúčame vám nájsť si účtovníka ihneď, aby vám účtovník Bratislava podrobne vysvetlil, čo všetko budete potrebovať dokladovať k daňovému priznaniu a teda čo všetko si máte odkladať. Medzi najzákladnejšie položky patria príjmy, teda výpisy z účtu je potrebné si odkladať, zmluvu o výkone športovca je potrebné mať u seba, ďalej sú to iné príjmy, napríklad stravné a podobne. Následne si musíte kontrolovať vaše výdavky, teda odkladať si potvrdenie o platbách do zdravotnej a sociálnej poisťovne, výdavky súvisiace s výkonom vašej činnosti a podobne. Ak máte záujem o kvalitného účtovníka, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.easystart.sk/. Nepodceňujte vedenie účtovníctva a povinnosti, ktoré vám z neho vyplývajú, pretože sa môžete dostať do problémov a hrozia vám sankcie zo strany štátu. Zároveň si však nájdite kvalitného účtovníka, pretože kvalitný účtovník Bratislava vám zabezpečí kvalitné a bezchybné účtovníctvo.