Financna analyza a jej účel

Finančná analýza je dôležitá pri správnom riadení firmy

Pokiaľ už máte s nejaké skúsenosti s podnikaním a riadením svojej vlastnej firmy, iste viete, že najdôležitejšie je mať vo všetkom prehľad a kontrolu. Pretože práve vy ste zodpovedný za jej fungovanie a aj za jej ďalší vývoj. Prehľad a kontrolu treba mať nad všetkým, čo sa vo firme deje, či už je to výroba, zásobovanie, predaj,  marketing, organizácia zamestnancov ale aj všetky účtovné záležitosti, plnenie termínov pri plnení povinností voči úradom a poisťovniam a ešte mnoho iných úloh. Najdôležitejšie je však mať prehľad o finančnej kondícii firmy a ten získate vypracovaním podrobnej finančnej analýzy. Financna analyza je teda dôležitá.

Bez finančnej analýzy budete podnik ťažko riadiť

Financna analyza a jej obsah
Dôležitosť finančnej analýzy

Pokiaľ si finančnú analýzu vypracovávate pravidelne, poskytuje vám to dokonalý prehľad o výsledku vašich riadiacich pokynov a reálnou skutočnosťou. Pomocou finančnej analýzy získate dokonalú spätnú väzbu o tom, či smerovanie vašej firmy je na dobrej ceste alebo či by práve naopak nebolo dobré zmeniť zásadné procesy. Preto najdôležitejšou úlohou finančnej analýzy je určenie silných stránok vašej spoločnosti, ktoré sú hlavným pilierom ale aj tých slabých stránok, ktoré vám momentálne alebo aj v budúcnosti spôsobujú komplikácie a sú prekážkou v dosiahnutý požadovaných cieľov. Finančnú analýzu získate pomocou účtovných výkazov. Keď máte prehľad o stave financií, viete sa následne zodpovedne rozhodnúť o ďalšom fungovaní, ako a kam rozdeliť váš zisk, kde je vhodné investovať, kde naopak dokážete ušetriť, v prípade, že na tom nie ste finančne najlepšie alebo aj či je potrebné zháňať peniaze z externých zdrojov. 

Cieľom finančnej analýzy je viesť zdravý podnik

Povinnosť viesť účtovníctvo má každý subjekt, ktorý sa zaoberá podnikaním. Práve účtovníctvo vám poskytuje prehľad o financiách, peňažných tokoch a o tom, či je vaše podnikanie úspešné. Podľa toho, či sa vám darí viac alebo menej viete následne rozhodnúť z krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska a je možné vytvoriť si čo najpresnejšie prognózy o ďalšom fungovaní firmy. Na to, aby mala firma potrebnú dynamiku, ktorá ju bude držať v dobrej kondícii musíte do budúcnosti rozhodovať rozumne a svoje podnikateľské plány stanovovať v súlad s reálnou situáciou, ktorú budete mať len vtedy, ak budete mať prehľad. Ak sa chcete o finančnej analýze dozvedieť viac, kliknite na stránku https://marekstraka.com/