Investičné zlato a ako zistiť jeho pravosť

Určenie pravosti investičného zlata je pre investorov a zberateľov mimoriadne dôležité, pretože zabezpečuje, aby neboli nekalým spôsobom zneužití podvodnými transakciami. Medzi najčastejšie praktizované metódy preukazovania pravosti, ktorú má investičné zlato, patrí test dotykového kameňa. Táto jednoduchá, ale účinná metóda spočíva v použití kameňa, ktorý sa bolestivo používa na testovanie zlatých zliatin, a následnom porovnaní pruhu zanechaného zlatom s referenčnými …