Mlatový chodník a jeho výhody

Mlatový chodník – chodník vhodný pre akúkoľvek plochu

Chodníky sú mimoriadne dôležité. Bez dobre udržiavaného a rovného chodníka si nevieme predstaviť park, priestory pre chodcov, ale ani priestor okolo domu. Chodníky sú naozaj mimoriadne dôležité. Bežné chodníky sú zo zámkovej dlažby, okrasné z kameňa, z podvalov a podobne. Ale počuli ste už pojem mlatový chodník? Mlatový chodník je ekologickou, modernou alternatívou asfaltu a betónu. Je robený z minimálne dvoch vrstiev drveného kameniva, no nie je to len také jednoduché.

Práca pre skutočných odborníkov

Moderný mlatový chodník na záhrade
Cena mlatového chodníka závisí od jeho veľkosti

História mlatového chodníka siaha veľmi ďaleko až do čias kočov a vozov ťahaných koňmi.  Ľudia potrebovali odolný a pevný povrch, ktorý by bol vhodný práve pre ťažké vody a kone bez toho aby nezapadli. Samozrejme aj pre peších aby sa nemuseli boriť bahnom. A to mlatový chodník umožňoval. Najskôr sa zriaďovali okolo panských sídiel, neskôr aj v okolí polí a na bežné cesty. Pri riešení mlatového chodníka je mimoriadne dôležité dobré podložie. V podstate dobré podložie je kľúčové pre akýkoľvek druh chodníka či cesty. Pri zle riešenom podloží sa chodník po krátkom čase poškodí. Ďalšou veľmi dôležitou podmienkou pri výrobe tohto chodníka je, aby ho vyrábal niekto, kto už má určité skúsenosti s týmto typom prác. Inak bude výsledok krátkodobou záležitosťou. Je potrebné vedieť aké hlboké základy kopať, aký druh štrku použiť, do akej hĺbky, vedieť ho dostatočne utlačiť, použiť trávové obrubníky atď.

Využitie a výhody mlatového chodníka

Mlatový chodník má širokú možnosť využitia. Ide hlavne o chodníky a cyklotrasy, pásy pre invalidné vozíky, parky, historické pamiatky, detské ihriská, športoviská, plochy okolo vysadených stromov, cintoríny, okolo domov a podobne. Vyznačuje sa pevnosťou v šmyku, vysokou vodnou priepustnosťou, neprehrieva sa, má dlhú životnosť, minimálnu záťaž na životné prostredie, dá sa vyrobiť v rôznych farebných odtieňoch, jednoducho sa opravuje atď. Mlatový chodník je teda ideálny na akúkoľvek plochu. Vynikajúco prepúšťa vodu a je ekologický. Vzhľadom  k tomu, že nejde o novú technológiu, nakoľko sa využíval pred mnohými rokmi, dá sa povedať, že vydrží naozaj desiatky rokov. Dôkazom sú funkčné cestné systémy okolo mnohých zámkov alebo kaštieľov po celom svete. Ak zvažujete položenie mlatového chodníka a hľadáte odborníkov, navštívte nasledujúcu internetovú stránku a dozviete sa viac: https://www.polozime.sk/.